Választókerületi programom 2014

Nyomtatóbarát változatOldal küldése ismerősnekPDF változat

Pest megye 6. számú választókerület
ProgramBertha Szilvia – Jobbik

1. Munkahelyteremtés

Az országban mindenhol növekszik a munkanélküliség. Választókerületünk a fővárosi agglomerációba tartozik, ezért lakosai jelentős részben ingázásra vannak berendezkedve. Azonban egyre többeknek igénye, hogy helyben találjanak munkát, ezzel is megtakarítva önmaguk és családjuk számára a napi több órás utazást és annak egyre nagyobb költségeit. Nem utolsó sorban, akik helyben dolgoznak, azok sokkal inkább magukénak érzik a települést, vigyázzák eredményeit, odafigyelnek egymásra is, ezzel nehezen forintosítható értéket teremtenek meg: a közösséget, az együvé tartozást.

A minőségi munkahelyteremtést azonban nem a rabszolgamunkát ajánló multik becsalogatása révén lehet elérni, hanem a helyi vállalkozások munkához juttatásával: a fogyasztási igények és a települési kis- és nagy-munkák helyben tartásával, illetve újak teremtésével.

Kiemelt figyelmet fordítunk a regionális turizmusra. A különböző közeli települések tervei a helyben lakók kiszolgálására is, de idegenforgalmi célokra is összehangolhatók. Az elképzelések összehangolásával, a környék természeti adottságainak, történelmi és kulturális értékeinek kihasználásával, az ezeket megtámogató kiegészítő szolgáltatások (pl. szállás,vendéglátás) a turizmus igen komoly munkahelyteremtő lehetőség az egész választókerület számára. Ennek az irányvonalnak részeként megvizsgáljuk a Pécel-Isaszeg-Gödöllő közötti tórendszer rekultivációjának változatait, a hozzájuk kapcsolódó, mostaninál sokkal jobban kiaknázott hasznosításuk lehetőségével együtt.

2. Közlekedés

Aszód-Galgamácsa-Vácrátót vasútvonalon szükség van mind a személyszállítás, mind a teherszállítás újraindítására. Ezzel részben csökkenne a szállítmányozás miatti átmenő forgalom és útterhelés, másrészt meghatározóan javítaná Domony, Iklad, Galgamácsa és Váckisújfalu lakossága számára a tömegközlekedési lehetőségeket, mely az érintett települések élhetősége és fejlődése szempontjából kiemelt jelentőségű. A Gödöllő-Budapest között közlekedő HÉV vonalán a díjszabást racionalizáljuk. Kistarcsán a település két, 3-as út által elválasztott fele között biztosítani kell a biztonságos,kulturált közlekedést a felüljáróhoz vezető út, az aluljáró és az alagút megfelelő felújításával, korszerűsítésével, és legalább még egy gyalogátkelő létesítésével. A Flór Ferenc Kórház gyalogos megközelítését lehetővé tevő HÉV aluljáróban uralkodó áldatlan állapotokra tartós megoldást keresünk. A települések közúti forgalmának csökkentése érdekében a Gödöllő, Iklad, Aszód, Szada vonatkozásában már évek óta tervezett elkerülő utakat megépítjük, és az M3-as autópályát Gödöllőig ingyenessé tesszük. Megvizsgáljuk a Gödöllő keleti határában jelenleg használaton kívül helyezett autópálya le- és felhajtó üzembe helyezésének lehetőségét, mellyel a Gödöllőn átmenő helyi forgalmat lehetne csökkenteni. A kerékpár utak mielőbbi megépítésére kiemelt figyelmet fordítunk az egész választókerületben, nem csak a turizmus fejlesztésének szempontja, de a körzet lakosságának, az itt élő családok közlekedési lehetőségének bővítése, a kerékpár közlekedési eszközként történő használatának biztonságosabbá tétele miatt is.

3. Elszámoltatás

Mogyoród, Szilasliget, Kerepes lakosságának egy részét kiemelten érinti a mindennapjaikat tönkretevő zajszennyezés. Hungaroring működéséből adódó zajterhelést élhető szintre csökkentjük, megállítjuk és kivizsgáljuk azt az elmúlt években egyre jobban elharapódzó gyakorlatot, melyben a lakosságot semmibe véve a hatóságok nem büntették és nem szüntették meg a jogsértően zajkeltő magatartást, a kormány pedig a jogszabályok betartatása helyett azoknak még az Alaptörvénnyel is ellentétes módosításával próbált a Hungaroringvezetőségének kedvére tenni.

Országosan a költségvetés arányaiban is jelentős korrupciós pénzveszteség döntő része az önkormányzatok működése során keletkezik. Feltárjuk az önkormányzatoknál az elmúlt ciklusok nagyobb beruházásait, fejlesztéseit, közbeszerzéseit, ingatlan ügyleteit és belterületbe vonásait. Rendet teszünk a szemétszállítás és a Zöld Híd Régió Kft körül.

Az egykori kistarcsai internálótábor folyamatosan változó, zavaros tulajdoni viszonyait mielőbb tisztázzuk, a település tulajdonjogának egyértelmű és hivatalos rendezésével. A tábor területe tragikus emlékhelye Kistarcsának és egyben a magyarságnak is, ezért nem szabad,hogy csak egy kopjafa és egy kis tábla emlékeztessen múltjára, a tábor hajdani területén méltó emlékparkot, múzeumot és állandó kiállítás létesítését kell megvalósítani.

A körzet jelentős részét ellátó Flór Ferenc kórház gyalogos és tömegközlekedéssel történőmeg közelítését biztosító HÉV aluljáró tulajdonjogi és karbantartási viszonyainak rendezésével tisztázni a feladatok és felelősségi viszonyokat, és biztosítani a kulturált használhatóságot.

4. Szociális szempontok érvényesítése

A járó-beteg ellátást minden településen legalább olyan szintre fejlesztjük, hogy az alapellátás mindenki számára, megfelelő minőségben, helyben elérhető legyen, és a szakorvosi ellátás is jó megközelíthetőséggel rendelkezésre álljon.

A bölcsődei, óvodai férőhelyek elosztását racionalizáljuk, forrást teremtünk a bővítésekre,vagy a hiányzó intézmények kiépítésére. Egyúttal elszámoltatjuk az évek óta húzódó, meghiúsult, vagy a tervezetthez képest jelentősen kisebb volumenben megvalósított beruházásokért a felelősöket. Nem fordulhat elő, hogy egy édesanya azért ne tudjon munkát vállalni, mert gyermekének nappali elhelyezését nem tudja megoldani.

Szorgalmazni fogjuk a mezőgazdasági termelésre használható önkormányzati területek közétkeztetés céljára történő, közfoglalkoztatás vagy szociális foglalkoztatási szövetkezet keretei közti hasznosítását. Ezzel nem csak a szociális foglalkoztatást lehet fokozni, de a közétkeztetés árait is csökkenteni, amely a szülők és idős ellátottak számára egyformán kulcskérdés.

A fiatalok számára szabadidő eltöltésére, és korosztályukra jellemző szórakozásra biztonságos lehetőségeket teremtünk a közösségi intézmények és a helyi biztonsági erők bevonásával a körzet kisebb településein is. Ezen felül támogatjuk a számos településen a mai napig hiányzó, a gyermekek számának megfelelő torna- és sportcsarnokok megépítését, amely hiányosság komoly gátja a gyermekek egészséges fejlődéséhez elengedhetetlenül szükséges aktív sportolásnak.

A nagyobb arányú cigány kisebbségű településeken igény szerint cigány-magyar két-tannyelvű általános iskolákat hozunk létre Európai Unió-s pályázatok igénybevételével, hogy a cigány szülők maguk dönthessék el, milyen kultúrkörben kívánják gyermekeik szellemi fejlődését elősegíteni.

5. Közbiztonság

A közbiztonság javítását a központi szabályozások módosításán túl átfogó, településenkénti térfigyelő kamerarendszer kiépítésével, a településőrségek létrehozásával, a legkisebb településekre is legalább egy körzeti megbízott kihelyezésével oldjuk meg.