Választókerületi program

Nyomtatóbarát változatOldal küldése ismerősnekPDF változat

Pest megye 4-es számú választókerület

Pécel – Isaszeg – Gödöllő  – Kerepes – Kistarcsa – Nagytarcsa – Csömör 

Bertha Szilviának,

a Jobbik országgyűlési képviselőjelöltjének

választókerületi programja

a 2010-2014-ig terjedő parlamenti ciklusra 

 

      Ez a program csupán kiegészítése a Jobbik Magyarországért Mozgalom programjának, amely részleteiben is megadja a választ az emberek és az ország életét mindennapi szinten megnyomorító problémákra: a közbiztonság, a létbiztonság, az egészségügy, a gazdaság kérdéseire; a fiatalság kilátástalan helyzetére, a családok áldatlan állapotára, a szétvert mezőgazdaság újraélesztésére, a lezüllesztett oktatás színvonalának helyreállítására, a környezet-, hon- és nemzetvédelemre, az alkotmányozás és a jogrendszer visszásságainak orvoslására. Őszinte szívvel ajánlom figyelmükbe a Jobbik fenti problémák megoldására kidolgozott „Radikális változás” programját, melynek megvalósításáért az Országgyűlésbe kerülésem esetén minden erőmmel dolgozni fogok. 

A választókerületi program kialakítása során figyelembe vettem a lakossági közvélemény-kutatások eredményét, a környékbeli szimpatizánsaink javaslatait, az önkormányzatoknál lévő szakembereink, támogatóink véleményét, és nem utolsó  sorban saját tapasztalataimat is.

     Összességében a problémák olyan fontossági sorrendje alakult ki, amely rámutat: az emberek életét leginkább megkeserítő problémák ma már az alapvető létfeltételekhez kötődnek. Az anyagi és a fizikai létbiztonság a legnagyobb gond. Ezt követik a közlekedéssel kapcsolatos fogyatékosságok, a közösségi intézményrendszerek (az oktatás és a nevelés, az egészségügy és az idős-ellátás) hiányosságai, valamint a cigány-magyar együttélési problémák. Természetesen minden településnek megvannak a rá jellemző gondjai.

     Az országgyűlési képviselők a törvényalkotás terén tudják előrevinni az országot, választóik akaratát a megfelelő törvényjavaslatok benyújtásával, bizottsági, országgyűlési viták során a többi képviselő meggyőzésével, és a választók érdekeit szolgáló szavazással képviselikEzért legfőbb ígéretem, hogy az Önök bizalma esetén a Jobbik programjában foglaltak megvalósulását minden erőmmel segítem, és munkámról folyamatosan tájékoztatom választóimat, kikérem véleményüket, hasznos javaslataikat pedig nem hagyom elkallódni. 

Helyi szinten kiemelten kezelendő központi témák 

 1. Munkahelyteremtés

        Az országban mindenhol növekszik a munkanélküliség. Választókerületünk a fővárosi agglomerációba tartozik, ezért lakosai jelentős részben ingázásra vannak berendezkedve. Azonban egyre többeknek igénye, hogy helyben találjanak munkát, ezzel is megtakarítva önmaguk és családjuk számára a napi több órás utazást és annak egyre nagyobb költségeit. Nem utolsó sorban, akik helyben dolgoznak, azok sokkal inkább magukénak érzik a települést, vigyázzák eredményeit, odafigyelnek egymásra is, ezzel nehezen forintosítható értéket teremtenek meg: a közösséget, az együvé tartozást.

                   A munkahelyteremtést azonban nem a rabszolgamunkát ajánló multik becsalogatása révén kell elérni, hanem a helyi vállalkozások munkához juttatásával: a fogyasztási igények és a települési kis- és nagy-munkák helyben tartásával, illetve újak teremtésével. Ezt a megfelelő, egyszerű és átlátható adózási és működési szabályokkal, az adók és járulékok betartható mértékűre csökkentésével kell megtámogatni.

       A választókerületi településeken alkalmanként ingyenes segítségnyújtást szervezünk a pályázatok dzsungelének bürokratikus útvesztőjébe eddig be sem merészkedő, vagy ott el nem igazodó vállalkozók, gazdák számára, hogy a pályázati pénzek azokhoz jussanak el, akik tisztességgel, értékteremtően használják fel. Az (részben) ezekkel az intézkedésekkel versenyképessé tett vállalkozások növekedésnek indulnak, a helyi igények kielégítésére  újabbak is alakulnak, és ezek mind új munkahelyeket teremtenek.

       Kiemelt figyelmet fordítunk a regionális turizmusra. A környék több településén termálvíz-forrást találtak. A különböző közeli települések tervei a helyben lakók kiszolgálására is, de idegenforgalmi célokra is összehangolhatók. Az elképzelések összehangolásával, a környék természeti adottságainak, történelmi és kulturális értékeinek kihasználásával, az ezeket megtámogató kiegészítő szolgáltatások (pl. szállás, vendéglátás) a turizmus igen komoly munkahelyteremtő lehetőség az egész választókerület számára. Helyi lakosként a többség nevében szólhatok, ha az iparosítás helyett elsősorban ezt a fejlődési irányt támogatom majd.

 1. Szociális kártya bevezetése, a közmunkaprogram kiterjesztése a parlagon heverő önkormányzati és állami mezőgazdasági területek bevonásával

        A Jobbik által évek óta szorgalmazott „segélyt csak munkáért” elgondolás megvalósításának gyengére sikerült változata a mai kormány által bevezetett „Út a munkához” program. Sok településen nem tudják munkával ellátni az önkormányzatok a segélyre váró, egyébként egészséges, munkaképes embereket. A probléma megoldható az önkormányzati tulajdonban lévő, mezőgazdasági célokra hasznosítható területek közmunkásokkal történő megműveltetésével. Természetesen a segély összege mellett a terményekből is részesedést kapnának.

       A segély célja a munkából átmenetileg kiesettek számára is biztosítani a minimális megélhetéshez szükséges forrást. Azt, hogy a segélyezettek a kapott összeget valóban arra költsék, amire kapják, asegélyek ún. szociális kártyán történő folyósításával lehet elérni, melyet a hálózatba belépő helyi boltokban lehet levásárolni, alapvető élelmiszerekre és létfenntartási cikkekre.

       Ez a módszer lehetővé teszi mind a munkába való visszavezetést, mind a tartósan munkanélküliek segítését. E rendszer egyúttal akadályozza a szorgos, de átmenetileg munkaerő-piaci nehézségekkel szembekerült emberek fölöslegesség-érzetét, segít megőrizni önbecsülésüket. A megtermelt mezőgazdasági javak révén az önkormányzatok közélelmezési kiadásai is csökkenhetnek, a szociális kártya rendszer pedig nem utolsó sorban a helyi gazdaságra is élénkítően hat.

 1. Közbiztonság javítása.

  Lehetetlen állapot, hogy többezres lélekszámú településeken sincs állandó  rendvédelem. A rendőrség aktív és folyamatos jelenléte önmagában is csökkenti a bűnelkövetési hajlandóságot.

       Eltökélt célom minden településen megvalósítani és megőriztetni az elvárható közrendet és közbiztonságot, a kritikus területeken térkamera-rendszer kiépítésével támogatva a felügyeletet, és az elkövetők felderítését. csendőrség központi szabályozásának megalkotása után minden eszközzel segíteni fogom a rendszer mielőbbi teljes kiépítését.

       Mivel a mezőgazdasági munkák beindítása térségünkben is elsődleges céljaink közé tartozik, különösen fontos a fáradságos munkával nevelt termények lopás és más, ember általi károkozás elleni védelme is, tehát a mezőőrség megerősítése, ami megoldást jelenthet az illegális szemétlerakás problémájára is.

 1. A finanszírozás szempontjából az önkormányzatok kiszolgáltatott helyeztének megváltoztatása

        Ma az önkormányzatok a központilag kiszabott ellátandó feladataikhoz képest meglehetősen alulfinanszírozottak. A hiányzó pénzt helyi adókból kellene összeszedniük. Így még egy átlagos település nem korrupt vezetősége is csak szánalmas szolgáltatásokat képes nyújtani, miközben kénytelenek a lakosságot bármily módon megsarcolni, hogy valahogy elkerüljék a csődöt. Igazi fejlődésről így szó sem eshet, bár mindenhol vannak látszateredmények, ám ezeket többnyire pályázatokból, és az azokhoz szükséges önrész fedezetét adó hitelekből finanszírozzák. Lassan már nincs mire hitelt felvenni, a törlesztések pedig az önkormányzatok költségvetésének egy jelentős részét elviszik.

        Még nagyobb probléma, hogy sok helyen nem is fejlesztésre, hanem már az alapvető működési kiadásokra is hitelt kényszerülnek felvenni. Be kell látni, hogy ezzel a rövid távon gondolkodó taktikával előre eltékozolják a még be sem folyt jövőbeni adóbevételeket, normatívákat, igen hosszú távra megszüntetve a jövőbeni fejlesztések esélyét, folyamatos csődközeli helyzetbe sodorva a településeket.

        Ezt az állapotot meg kell szüntetni, mert az emberek mindennapi lakóhelyi életét, közérzetét elsősorban az önkormányzatok által nyújtott körülmények határozzák meg. Ezektől függ, hogy milyenek a helyi oktatási, nevelési intézmények, azokban mennyi férőhely van, milyen az utak, járdák, közterek állapota, milyen gyermek-, ifjúsági-, felnőtt- vagy időskori programokra, esetleg gondozásra van lehetőség, milyenek a helyi egészségügyi ellátás körülményei, mekkorák az adók, és még sorolhatnánk. Ezért azzal teszünk jót, ha országgyűlési képviselőként olyan törvényi, szabályozási körülményeket teremtünk, melyek hosszú távra, a politikai kiszolgáltatottság minimálisra szorítása mellett biztosítják először a helyreállás, majd az önálló fejlődés lehetőségét a településeknek. 

A fenti célok elérése esetén érezhetően és minőségileg javulnának a többség életfeltételei, boldogulási esélyei. Ezt elérni elsősorban a parlamenti törvényalkotó munka keretei között van lehetőség, természetesen széles parlamenti összefogás eredményeként. Mindez akkor lehetséges, ha a nemzet és a helyi közösségek jólétét a globális érdekekkel szemben megvédő képviselők az Országházban kellő számban lesznek jelen ahhoz, hogy a szükséges törvényeket megalkothassuk. 

Települési egyediségek, melyek megvalósulását, illetve olyan problémák, melyek orvoslását minden rendelkezésemre álló eszközzel támogatni fogom 

 1. Környezetvédelem

  - a csömöri Kálvária-erdő véderdővé minősítése

  - a Gödöllő  közigazgatási területén, Isaszeg határában épülő szemétgyűjtő  telep építése során a műszaki előírások betartásának szigorú  ellenőrzése, környezetünk, vizeink jövőbeni tisztasága érdekében

  - a háztartási zöldhulladék rendszeres, településszintű összegyűjtése, hogy elégetése helyett önfenntartó rendszerben hasznosítható legyen a létesítendő mini biogáz-üzemekben. Ezekben lehetséges a zöldhulladék, valamint a szennyvíztisztítók iszapjának felhasználásával a biogáz előállítása, amit számos célra lehet felhasználni (pl. egy közintézmény fűtésére, áramfejlesztésre stb.)

  - Pécelen az óvoda közvetlen szomszédságában felállított rádió-adótorony ügyének kivizsgálása 

 1. Közlekedés

  - Az M0-ás autóút csömöri szakasza építésének felülvizsgálata, az ott felmerült problémák lehetőség szerinti orvoslása (zajvédelem, miért nem kapott a település lehajtót, a községből kifelé és befelé irányuló biztonságos gyalogosforgalom megoldása), valamint a péceli szakaszon a zajvédelem pótlása

  - a Gödöllőt elkerülő út megépítése, hogy ezzel a várost tehermentesítsük, csökkentsük a lakosságot érő zaj- és levegőszennyezést, felgyorsítsuk a forgalmat is, mind a városban közlekedők, mind az eddig azon áthaladni kényszerülők számára.

  - a kistarcsai Flór Ferenc Kórház megközelítését szolgáló Csömör-Kistarcsa-Nagytarcsa-Pécel autóbuszjáratot Isaszegig kihozni, hogy erről a településről is lehetőség nyíljon a kórház közvetlen megközelítésére

  - közvetlen buszközlekedés megteremtése Nagytarcsa és Rákoscsaba között

  - a BKV-nál elérni, hogy a péceli vonalon közlekedő, siralmas állapotú és silány, elavult járatok járműveit emberhez méltó minőségű, korszerű járművekre cseréljék

  - Kistarcsán a település két, 3-as út által elválasztott fele között biztosítani kell a biztonságos, kulturált közlekedést a felüljáróhoz vezető út, az aluljáró és az alagút megfelelő felújításával, korszerűsítésével, és legalább még egy gyalogátkelő létesítésével 

 1. Cigány-magyar együttélési problémák 

  - részben a közmunkaprogram kiszélesítése, a családtámogatási rendszer megreformálása, valamint a rendvédelem megerősítése révén a feszültségek jelentősen csökkenni fognak

  - a nagyobb arányú cigány kisebbségű településeken végső  esetben cigány-magyar két-tannyelvű általános iskolák létrehozása Európai Unió-s pályázatok igénybevételével, hogy a cigány szülők maguk dönthessék el, milyen kultúrkörben kívánják gyermekeik szellemi fejlődését elősegíteni 

 1. A választókerület számos településén mostoha helyzetben vannak a sportolni, mozogni vágyók, ezért ezt a kérdést – a Jobbik központi programjával összhangban – szintén kiemelten támogatandó feladatnak tartom.

 

 1. Az egykori kistarcsai internálótábor zavaros tulajdoni viszonyainak mielőbbi tisztázása, a település tulajdonjogának egyértelmű és hivatalos rendezése. A tábor területe tragikus emlékhelye Kistarcsának, ezért nem szabad, hogy csak egy kopjafa és egy kis tábla emlékeztessen múltjára, a tábor hajdani területén múzeum és állandó kiállítás létesítését kell megvalósítani.

 

      A fenti problémák megoldása szinte teljes mértékben az önkormányzatok hatáskörébe tartozik, ám az országgyűlési képviselő a törvényalkotáson túl rendelkezésére álló eszközök kihasználásával megfelelő háttértámogatást nyújthat megoldásukhoz.

      A fent bemutatott problémák, és az azokhoz kapcsolódó komplex megoldási lehetőségekből következik, hogy érezhető javulást hozó, települési és regionális eredményt csak a körzet elkötelezett országgyűlési képviselőjének és a települési önkormányzatoknak, a képviselő-testületek vezetőinek hatékony, önzetlen együttműködésével lehet elérni.

      Nagyban is igaz az, ami kicsiben: amit az egyének egyedül közepes szinten tudnak véghezvinni, ha ugyanők összefognak, és mindegyikük képességei, lehetőségei legjavát adja bele a közös munkába, együtt kiválót alkotnak.

     Ennek szellemében a választókerület lehetséges országgyűlési képviselőjeként a régió, a mi környezetünk fejlesztését tartom a legfontosabbnak úgy, hogy támogatni kívánom minden egyes településnek adottságaiból, lehetőségeiből eredő, lakosainak jobb életét szolgáló feladatainak teljesítését.

      Megválasztásom esetén mindenképp kezdeményezni a település-vezetőségek ilyen irányú párbeszédeinek elindítását, közös munkájuk egyeztetésének rendszeressé tételét, a közös fejlesztési stratégia megalkotását  és a jelenlegi reprezentációs szinten létező együttműködés valódi, értékteremtő tartalommal történő megtöltését.  

A választókerület valamennyi Jobbik szervezetének nevében, a teljes tagság egyetértésével ígérem, hogy a településeken megvalósuló beruházások és intézkedések tisztaságát árgus szemekkel vigyázzuk majd! 

Bertha Szilvia

a Jobbik országgyűlési képviselőjelöltje

Pest megye – 4-es számú választókerület